Iné

Kooperativa

1. poschodie

Poskytovanie poisťovacích služieb na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojovanie potrieb a očakávaní klientov, akcionárov, obchodných partnerov a zamestnancov.

Kontakt

Tel. č.: 02/5729 9999

Otváracie hodiny

Od 9:00 do 21:00

Mapa